Rüzgarda verimliliğe otonom takviye

Rüzgâr gücü 2021 yılı sonunda dünya genelinde yüzde 81 toplam kapasite artışıyla kendi rekorunu kırdı. Rüzgâr gücüne artan talepleri karşılayabilmek için daha fazla rüzgâr türbini kurulumuna gereksinim duyuluyor. Rüzgâr türbinlerindeki güç verimliliğinin sürdürülebilirliği için ise bakım ve tamir hizmetlerinde kullanılan robot teknolojileri değer taşıyor.

HASAR TESPİTİNDE YAPAY ZEKA ADIMI

Özellikle otonom drone teknolojisi, servis hizmetlerini daha süratli, ucuz ve inançlı hale getiriyor. Karada ya da denizde uzunlukları 200 metreyi bulan rüzgâr türbinlerinin heyetim, bakım ve tamirat hizmetlerinin klasik sistemlerle gerçekleşmesinin zorluğu, rüzgâr türbini sanayisini robot teknolojisine yöneltiyor. Yapay zekâ dayanağı ve otonom dron teknolojisinin bir ortada kullanıldığı sistemlerde, türbinlerin kanat yüzeylerindeki ya da yıldırım müdafaa sistemlerindeki hasarlarla ilgili gerçek, süratli ve insan kusurundan arınmış raporlar hazırlanıyor.
Birden fazla sürecin insan eli yerine tek bir araçla gerçekleştirilmesi verimliliği artırıyor. Fizikî ve dijital objelerin ahengi, rüzgar gücünde de yüksek performans ortaya koyuyor.

MAKSİMUM GÜÇ SAĞLANIYOR

Rüzgar türbinlerinin kanat ya da kule inceleme müddetleri klâsik usullerde teknisyenlerin yaklaşık 1 gününü alırken yararlanılan akıllı drone teknolojileri, taşınabilir bakım atölyeleri ve yapay zeka takviyesi ile türbin başına yarım saate kadar düşebiliyor. Tüm bakım, tamir ve inceleme süreçleri sırasında rüzgar türbinlerinin durma müddetleri minimize edilerek azamî güç üretimine dayanak sağlanıyor.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.