Avukatlık Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Teklifi kabul edildi

Kabul edilen maddede, avukatlık stajına fiilen mani olmamak kaidesiyle rastgele bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına mani değildir. İsimli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının takım yahut durumlarında vazife yapanlar da misyonları sırasında avukatlık stajı yapabilir. İlgili ünitelerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanır. Bu fıkraya ait yol ve temeller Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.

Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde her bir baro tarafından isimli yardım ofisi oluşturulur. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o vilayetteki avukatlar ortasında eşitlik gözetilerek yapılır.

Paraların barolar ortasındaki dağıtımında puanlama temel alınır. Her baroya öncelikle beş temel puan verilir. Verilen temel puana, her elli üye avukat için bir puan, ayrıyeten vilayet nüfusu temel alınarak her beş bin nüfus için bir puan eklenir. Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde, her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde kırkı o vilayette bulunan barolar ortasında eşit olarak, kalanı ise o vilayette levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen sayının her baronun üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana nazaran dağıtılır.
Kira kontratları 01/07/2023 tarihine kadar yüzde 25’e sabitlendi.

KAYNAK: İHA

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.